• ساعت : ۱۲:۲۰:۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ 
  • کد خبر : ۳۶۶۱
تدوین سند راهبردی تنكابن 1410
تشکیل ستاد تدوین سند راهبردی تنکابن ۱۴۱۰ محمد ابراهیم لاریجانی شهردار تنکابن از تشکیل ستاد تدوین سند برنامه ده ساله شهر تنکابن خبر داد. ▪️شهردار تنکابن درباره تدوین سند راهبردی تنکابن ۱۴۱۰ گفت: با توجه به اینکه طرح های کوتاه مدت بازدهی مناسبی ندارد و زیرساخت های اصلی شهر را تامین نمیکند و به نوعی اتلاف منابع مالی را در بر دارد لذا به منظور جلوگیری از روزمرگی و اجرای برنامه های سالانه در راستای یک برنامه دراز مدت ده ساله در حال تدوین سند راهبردی تنکابن ۱۴۱۰ هستیم. که در این سند 10 برنامه یکساله به هم پیوسته نوشته می شود .
                    

تشکیل ستاد تدوین سند راهبردی تنکابن ۱۴۱۰

♨️محمد ابراهیم لاریجانی شهردار تنکابن از تشکیل ستاد تدوین سند برنامه ده ساله شهر تنکابن خبر داد.

▪️شهردار تنکابن درباره تدوین سند راهبردی تنکابن ۱۴۱۰ گفت: با توجه به اینکه طرح های کوتاه مدت بازدهی مناسبی ندارد و زیرساخت های اصلی شهر را تامین نمیکند و به نوعی اتلاف منابع مالی را در بر دارد لذا به منظور جلوگیری از روزمرگی و اجرای برنامه های سالانه در راستای یک برنامه دراز مدت ده ساله در حال تدوین سند راهبردی تنکابن ۱۴۱۰ هستیم. که در این سند 10 برنامه یکساله به هم پیوسته نوشته می شود

▪️وی افزود: ستادی برای تدوین این سند راهبردی 10 ساله تشکیل شده است. که هفت کارگروه تخصصی شامل کارگروه معماری شهرسازی ، کارگروه اقتصادی و سرمایه گذاری ، کارگروه گردشگری آموز فرهنگی و اجتماعی ، کارگروه خدمات شهری و محیط زیست ، کارگروه خدمات مدیریت و تحول هوشمند ، کارگروه ایمنی و مدیریت بحران ، و کارگروه حمل و نقل و ترافیک را در زیر مجموعه خود دارد.

▪️ضمن اینکه از ظرفیت شورای نخبگانی متشکل از بازار ، محلات و اقشار در حوزه های مختلف استفاده میشود .

لاریجانی تصریح کرد: هر کارگروه فعالیت های وضع موجود را ابتدا بررسی می کند و یک برنامه با چشم انداز و هدف گذاری ۱۰ ساله برای افق ۱۴۱۰ تنکابن تدوین می کند و آن را در قالب برش های یک ساله تبدیل به برنامه عملیاتی می نماید . و انشالله از ۱۴۰۱ شهرداری تنکابن برنامه ۱۰ ساله را اجرا خواهد کرد تا بتواند به نقطه و هدف گذاری خود برسد.
شهردار تنکابن که سابقه چندین دوره مدیرکلی در سطوح ملی را در کارنامه خود دارد بیان کرد: روسای ادارات دولتی، نهاد ها ، ارگانها و ادارات تابعه شهرداری تنکابن به عنوان افرادی که در آینده قرار است این برنامه ۱۰ ساله را اجرا کنند در این کارگروه ها نقش فعالی دارند و از نظرات آنها نیز استفاده می شود. در حقیقت تدوین این سند با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی که در آینده در اجرای سند نقش دارند انجام میشود تا کتابخانه ای نشود .

وی افزود : تدوین سند راهبردی تنکابن ۱۴۱۰ طی شش ماه انجام خواهد شد و پس از تصویب در شورای اسلامی شهر تنکابن بلافاصله ستاد اجرایی آن شکل می گیرد.

 لاریجانی تاکید کرد: این سند دارای پنج راهبرد اصلی شامل زیست پذیری، بانک پذیری، رقابت پذیری، هوشمندسازی و حاکمیت خوب شهری است.

لینک خبر کوتاه :https://b2n.ir/b32879

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.5.0.0
    V5.5.0.0