• ساعت : ۱۲:۵:۴۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ 
  • کد خبر : ۳۶۴۳
گرامیداشت هفته كتاب و كتابخوانی
كتابخوانى بايد همانند كارهاى روزانه در زندگى مردم وارد شود. (مقام معظم رهبری) در هفته کتاب و کتابخوانی صورت گرفت // حضور شهردار تنکابن در کتابخانه_عمومی شهرستان و ارج نهادن به این حوزه

هفته کتابخوانی

كتابخوانى بايد همانند كارهاى روزانه در زندگى مردم وارد شود. (مقام معظم رهبری)

❇️ در هفته کتاب و کتابخوانی صورت گرفت // حضور شهردار تنکابن در کتابخانه عمومی شهرستان و ارج نهادن به این حوزه

❇️ شهردار تنکابن با اذعان بر اهمیت بر حوزه کتاب و اشاعه فرهنگ کتابخوانی تاکید داشت ؛ حوزه کتابخوانی نیازمند فرهنگ سازی و کار و تلاش دارد چرا که جامعه فعلی از کتاب و فرهنگ کتاب خوانی فاصله گرفته و همگان نسبت به تلاش و رفع عقب افتادگی در این حوزه موظف هستیم .

❇️ وی همچنین افزود ؛ شهرداری نیز بر اساس شرح وظایف در حوزه فرهنگی و اجتماعی می بایست در حوزه اشاعه فرهنگ کتابخوانی تلاش کند و در این حوزه کمک خواهیم کرد تا فضای فرهنگی در حوزه کتابخوانی شهر رونق بیشتری بگیرد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.0.0
    V5.5.0.0